Atenció a la diversitat, dificultats reals a l’aula

Atenció diversitat-SomDocents

Atendre la diversitat a l’aula és un dret dels alumnes i les famílies reconegut a la legislació vigent. Els equips docents han d’aplicar els seus coneixements al voltant del fet de la diversitat, per tal d’integrar al màxim a aquells alumnes que por un motiu o altre compten amb necessitats especials d’aprenentatge. I tot i que els docents disposem de formació i informació prou exhaustiva al voltant de l’atenció a la diversitat, aplicar-la en casos pràctics no sempre és fàcil. Podríem dir, de fet, que no ho és mai i que allò que hem llegit o après a la teoria, difícilment encaixa perfectament a la vida real.

El dia a dia a l’aula

Els grups d’alumnes amb els quals convivim cada dia solen ser nombrosos. Aquest és un dels primers obstacles als quals ens enfrontem a l’hora d’atendre a aquells alumnes que presenten alguna dificultat afegida, perquè tenen alguna discapacitat, algun tipus de patologia, altes capacitats o perquè simplement són nouvinguts i no tenen cap noció de l’idioma. Que sigui més fàcil atendre la diversitat dependrà de les polítiques que hagi decidit aplicar cada equip en cada centre, però també del temps. La convivència diària a l’aula permetrà al docent observar a l’alumne o alumnes que presenten dificultats amb més atenció, conèixer el seu caràcter, les seves necessitats; conviure-hi i ajudar-los.

El suport de l’entorn familiar

És fonamental. El marc familiar té una importància vital en el desenvolupament dels infants, així que ja podeu imaginar quina és la rellevància d’aquest suport en el cas dels alumnes que tenen necessitats educatives especials.

Un dels obstacles amb les quals es pot topar el docent són les actituds i sentiments diversos que els pares experimenten vers el seu fill o filla. Alguns poden negar l’evidència que l’infant té dificultats, altres poden sobreprotegir-lo, sentir-se angoixats o mostrar-se bel·ligerants enfront del paper del seu fill, dels docents i dels altres infants que l’acompanyaran a l’aula. A vegades, la incertesa i el desconeixement poden derivar cap a actituds poc productives que com a docents podem reconduir.

No serà fàcil. Però com a professionals tenim la capacitat de guiar als pares, explicar-los la naturalesa de la problemàtica i mostrar-nos comprensius. Una relació serena afavorirà la confiança de la família en benefici de l’infant.

Una atenció completa

Una vegada detectat el cas, els docents tenim l’obligació d’afavorir la integració de l’alumne a l’aula, vetllar per una atenció individualitzada i coordinar-nos amb tots els professionals que ens puguin ajudar. A partir del segon cicle d’educació infantil podrà intervenir el mestre especialista d’educació especial. Serà aquest qui s’encarregarà de complementar aquest suport amb el logopeda, el fisioterapeuta, el pediatre i els professionals dels centres EAP o CREDA. Tots aquests agents poden col·laborar amb el tutor a l’hora d’elaborar o recomanar aquells materials adaptats o específics  que l’alumne necessita.

Si no s’atenen les necessitats específiques de l’infant, de l’entorn familiar i del comunitari, correm el risc d’oferir una atenció parcel·lada i insuficient.

Aquests són alguns dels esculls reals que haurem de superar a l’hora de posar en marxa un programa d’atenció a la diversitat. T’has trobat amb altres problemes o dificultats a l’aula? Pots compartir-los amb nosaltres a la secció de comentaris.

Anuncios
Publicado en Atenció a la diversitat, Educació Especial, Educació..., Escola | Etiquetado , , | Deja un comentario

La importància de la psicomotricitat en els petits

Psicomotricitat-Somdocents

Sabies que la psicomotricitat no sempre ha tingut la mateixa importància dins dels projectes curriculars? No va ser fins ben avançat  el segle XX quan les diferents corrents de pensament van incorporar la psicomotricitat com a part fonamental per al desenvolupament de l’individu. A finals dels anys 60, ja es parlava d’un clar paral·lelisme de les funcions motrius –del moviment i de l’acció– i el desenvolupament de les funcions psíquiques.

A través de les activitats de psicomotricitat els infants adquireixen nocions espacials, de lateralitat, relatives al cos, als objectes i altres situacions. Aquesta educació per al moviment contribueix al domini corporal i serà el primer pas per al domini del comportament.

Però, per què és important treballar la psicomotricitat amb els petits?

Nosaltres en destacaríem els següents beneficis:

 • En l’àmbit cognitiu. Estimula la percepció i la discriminació de les qualitats dels objectes, així com els seus usos, crea hàbits, millora la memòria, l’atenció i la creativitat. També ofereix a l’infant les nocions espacials (dalt-baix, davant-darrere, a prop-lluny…) i reforça l’aprenentatge dels colors i les formes, així com la interacció dels objectes amb els diferents elements de l’entorn.
 • En l’àmbit socioafectiu. També és molt beneficiosa, perquè ajuda als infants a descarregar els impulsos i a equilibrar-se en la part afectiva. A banda, col·labora en la integració social i reafirma la seva autoestima, a conèixer els seus límits i capacitats.
 • En l’àmbit motor. Per últim, hem d’indicar que la psicomotricitat també és essencial pel que fa a la consciència corporal, a la percepció del mateix cos i al coneixement de l’esquema corporal. Com no podia ser d’una altra manera, la psicomotricitat és vital per afirmar la lateralitat, el control postural, l’equilibri i la coordinació, així com la ubicació en temps i espai.

Voleu compartir les vostres experiències al voltant de la psicomotricitat? Quines són les vostres rutines a l’aula?

Publicado en Educació..., Escola | Etiquetado , | Deja un comentario

Avui parlem amb… Mar Romera

Mar Romera

Mar Romera es la “seño”. Dice que es el título que la hace sentir más orgullosa. También lleva en su mochila los de magisterio, pedagogía y psicopedagogía y está especializada en inteligencia emocional. Además, es presidenta de la Asociación pedagógica Francesco Tonucci.

Lee, cuenta cuentos, juega y cocina. Disfruta con todo lo que hace. También en el aula. Y eso es lo que más nos ha sorprendido de ella. Su enorme sensibilidad y conciencia de la profesión docente.

Encantada de charlar contigo, Mar.

Dices que el título de “seño” es el que más te enorgullece. Pero también eres titulada en Magisterio, Pedagogía, Psicopedagogía. Digamos que has trabajado en aulas y con alumnos de todas las edades. ¿En qué entorno te sientes más a gusto?

Cada etapa es un mundo por descubrir. Cada etapa es un reto porque cada persona lo es. La magia de infantil no es comparable con nada; la vida se desborda por cada poro de su piel, sus ojos son capaces de mirar hasta el infinito mientras te ven por dentro. De un día a otro descubren, encuentran, aprenden, se sorprenden… de un segundo a otro pueden pasar de la tristeza a la alegría y del enfado a la calma.

Curiosidad y admiración son los dos lugares preferidos para la acción y la seguridad de pensar que el mundo gira para ellos y ellas, y aquí aparece el juego.

Su mundo es apasionante y si la conexión es la forma para el encuentro entre el niño y el adulto el vínculo es tan apasionante que prepara y garantiza todo el aprendizaje de los dos, niño y adulto. El juego su bandera.

La educación primaria permite el razonamiento, el debate y la lógica y siguen sorprendiéndote en cuestiones de imaginación y creatividad. El juego sigue siendo su campo para la acción y este aspecto hace que el adulto no olvide que es persona.

La utopía de la educación secundaria deja en ocasiones al adulto en la tesitura y la evidencia de haber perdido, de haber abandonado la lucha por valores que nunca deberían perderse. El encuentro consigo mismo hace del mundo adolescente un mundo apasionante y arriesgado.

En la universidad tuve la oportunidad de discutir con iguales, de dibujar en abstracto pero con realismo la escuela con la que soñaba y quería que ellos y ellas soñaran. El tercer tiempo, ese que se hace fuera del aula, fue el que más me enriqueció. A día de hoy conservo grandes amigos y amigas (ahora compañeros) que nacieron en las aulas de la universidad.

La formación profesional me pareció la mejor forma organizativa de hacer escuela, entre la clase y el taller, entre decir y hacer.

Mar RomeraDe todas las experiencias aprendí; en todas ellas la peor parte fue la de la evaluación, pues aunque en todos los casos se define como necesaria y justa yo no la entiendo tal y como la marca “la norma”, pero como “juego en un tablero que tiene reglas” la asumí.

Que en todas las etapas me han llamado “seño” me enorgullece, pues la mejor profesión del mundo es la de maestra.

También te has especializado en Inteligencia Emocional. ¿Qué nuevo retos nos plantea esta disciplina? ¿Sabremos aplicarla de verdad en nuestras aulas?

No sé si sabremos aplicarla, lo que sí sé es que no podemos educar sin emociones, ni hacerlo fuera de las emociones. La escuela debe ser un lugar para la educación afectiva y en la que se planifique e implemente una educación del afecto.

Mar RomeraEl profesorado debe formarse en este campo y tomar conciencia de la importancia que tiene como referente para su alumnado. Cuando tomemos conciencia de esto y entendamos que las emociones son el motor de la vida, son las respuestas adaptativas que nos permiten la supervivencia y las relaciones y que la calidad de nuestra vida depende de nuestros pensamientos y estos de la plataforma emocional desde la que se emiten y no de las circunstancias; el profesorado se pondrá manos a la obra sin lugar a dudas.

¿Y en casa? ¿Qué deben hacer los padres para completar y hacer que esa manera de enseñar y relacionarse sea integral?

La familia es la primera escuela de las emociones, con o sin intenciones explícitas. Nuestra madre, nuestro padre… son nuestros primeros referentes, son los que marcan la vida. Los comportamientos emocionales recurrentes vividos en la infancia se convierten en comportamientos emocionales recurrentes para toda la vida.

Decir te quiero; no pensar que el otro lo sabe y que no es necesario decirlo. Abrazar. Reír y llorar juntos. Respetar lo que el otro siente sin hacer juicios de valor sobre lo que debería sentir.

Hablar de emociones. Comentar, explicar y comentar lo que otras personas pueden sentir ante determinadas situaciones, siempre sin juicios de valor. Reconocer nuestras emociones y las circunstancias en las que se producen, los estímulos que las provocan, aceptarlas, identificarlas e incluso “negociar” con ellas hasta “utilizarlas”, sabiendo que no siempre pueden ser interpretadas o modificadas desde la razón son grandes estrategias que harán fuertes a niños y niñas en el momento que les ha tocado vivir, un mundo cambiante y lleno de riesgos que nos obligan a decidir constantemente.

Eres presidenta de la Asociación pedagógica Francesco Tonucci. ¿Cuáles son los objetivos de esta asociación?

Varias razones u objetivos nos dan identidad como asociación:

 • Dar a conocer la persona, el personaje, la filosofía y la propuesta de Francesco Tonucci. En varias dimensiones: La ciudad de los niños; la escuela y los maestros… Siempre desde la idea de dar cobertura a la Convención de los Derechos de los niños en lo relativo al derecho al juego, a la participación y a la autonomía.
 • Sentir que somos muchos y muchas los que tenemos los mismos sueños.
 • Promover y provocar una formación de docentes fiel y acorde con la escuela que queremos, una escuela que respeta y conoce las pedagogías actuales y los pilares fundamentales de siempre.
 • Desarrollar encuentros que nos permiten ser unos poquitos más cada día.
 • Apostar por jóvenes que con “pequeños empujones” podrán desarrollar y ser lo que merecen.
 • Evidenciar un Consejo de Infancia y dar voz a los niños y a las niñas.

Aunque hay algunas razones más, estas sintetizan las más importantes.

¡Logan Laplante! Un descubrimiento. ¿Qué te enseñó?

Que yo quiero ser hacker de la educación. Que los niños y las niñas no son el futuro, que son el presente y solo tenemos que escucharlos, aunque lo cierto es que no es nada fácil escuchar a los niños y las niñas. Oír sí es fácil, escuchar no tanto.

¿Puedes contarnos qué es para ti el “riesgo” en educación?

Mar RomeraLa educación es riesgo. La educación debería ser juego, el juego es riesgo. Todo lo que merece la pena es arriesgado. Es tomar decisiones. Es apostar por lo que otros no apuestan. Es pensar que todas las personas encierran su semilla de secuoya, es escuchar cuando el programa establecido no te deja tiempo, es utilizar el giratiempos cuando un niño es el protagonista; es buscar en cada niño y niña las fortalezas y no las debilidades, es trabajar en equipo, es abrir la puerta para que pase el mundo dentro del aula, es anotar todo lo que merece ser anotado y borrar lo que debe ser olvidado, es comer chocolate cuando hay tristeza y no explicar las razones, es poner tiritas cuando hay golpes, es andar con zapatos grandes y siempre pegados al suelo, es entrar en clase con todos los recortes importantes de tu vida en el corazón y en la cabeza, es ser transparente, es dejarte manchar de mocos y llenar de lágrimas y abrazos.

Educar es amar y amar es arriesgado.

Queremos ser útiles y trabajar con las mejores tecnologías. También queremos estar al tanto de las últimas tendencias pedagógicas, pero… ¿qué es lo que de verdad necesitamos como docentes?

Encontrar nuestro propio equilibrio emocional, tener clara nuestra escala de valores, ser personas llenas de cultura y de disposición al cambio. Para esto los docentes necesitamos leer mucho, viajar, escuchar música, conocer la naturaleza, hablar con desconocidos, visitar otras escuelas y otros colegas y una verdadera formación inicial acompañada de una investigación y formación permanente. Estamos hablando de la profesión más importante del mundo.

Mar Romera

Nos gustaría que nos recomendaras un libro, una experiencia, una película, una imagen… Algo que te haya conmovido hace poco… (o hace mucho, no importa) y que creas que puede ser vital para cualquier maestro.

Un libro: “Con ojos de niño”. “Harry Potter”.

Una experiencia: Una conversación con Francesco Tonucci. El abrazo de mi hija en un momento que lo necesitaba. El apoyo incondicional de mi marido.

Una película: “Hoy empieza todo”.

Una imagen: Una niña chiquita el último día de clase con una gran pelota entre sus manos, la pelota tenía una inscripción:

Cada maestro y maestra es la posibilidad de 25 niños y niñas. Esto es importante y quiero contemplarlo siempre como posibilidad, nunca como otra cosa.

Gracias, Mar, por compartir tu profesión y sensibilidad con nosotros.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Parlem amb… Belén Piñeiro (Maestra de corazón)

Maestra-de-corazón-somdocents

Belén Piñeiro es Maestra de Corazón. Lo cuenta en su blog, pero también es patente en sus palabras. Desde que entró por primera vez en el aula de Educación Infantil, cuando tenía cuatro años, supo que quería dedicarse a esto.

A enseñar y a convertirse en ejemplo para sus alumnos. Por eso también se formó en Neuropsicología y Educación. Ha indagado mucho acerca de la Educación Emocional, así que tiene muchas cosas interesantes por descubrirnos… a alumnos, familias y maestros.

De hecho, asesora a distancia y hasta tiene su propia escuela. Hoy charlamos con ella sobre educación, valores y emociones. Muchas gracias por compartir espacio y conocimientos con nosotros, Belén.

Sabías que te querías dedicar a la educación desde siempre. ¿Qué papel juega para ti la vocación a la hora de desarrollar nuestra profesión?

Supe que quería dedicarme a la docencia desde que pisé un aula de Educación Infantil con cuatro años. Tuve mucha suerte con mi primera maestra y desde que la conocí supe que quería hacer lo mismo que ella cuando fuese mayor.

Maestra-de-corazón-somdocentsRespecto a la vocación, considero que nadie debería dedicarse a la docencia sin ella. No sólo por su propia realización personal – nadie puede ser feliz haciendo una labor a diario que no le gusta – sino por la de los propios niños. Un profesor desmotivado creará un ambiente poco apropiado en el aula y será un mal ejemplo para sus alumnos. No podemos olvidar que los docentes ejercemos de modelo de referencia para “nuestros” niños.  

También te especializaste en Educación Emocional. ¿A partir de cuándo debemos educar a nuestros hijos para que sepan comprender y gestionar bien sus emociones?

El desarrollo emocional comienza desde el embarazo. Ya se ha demostrado científicamente que el estado emocional de la madre influye en el desarrollo del feto, al igual que los lazos de apego que se establecen tras el nacimiento del bebé. Es importante tener esto en cuenta para darle la  importancia que se merece a estas etapas.

Pero si hablamos de Educación Emocional de una de forma directa, con ejercicios específicos para trabajar el reconocimiento y gestión de las emociones, normalmente recomiendo esperar a los dos o tres años de vida del pequeño, cuando se haya iniciado en el habla y podamos facilitarle un vocabulario que le permita comprender y expresar lo que siente.

Supongo que esta buena gestión de las emociones debe partir de los padres. ¿Crees que es posible desaprender lo aprendido?

Educar a los educadores es fundamental. No podemos transmitir aquello que no hemos integrado en nosotros. De la misma forma que no podríamos enseñar a sumar si nosotros no sabemos hacerlo. Ocurre lo mismo con la gestión emocional.

Por supuesto que podemos desaprender lo aprendido, sólo que nos costará un poco más de esfuerzo que adquirir este hábito que a los pequeños. Esto es aplicable a cualquier modelo de comportamiento: la alimentación, el ejercicio físico… Cuesta mucho abandonar las viejas costumbres y adquirir unas nuevas. Pero como reza el dicho: Nunca es tarde si la dicha es buena. Si tenemos un buen motivo para hacerlo, lo lograremos. Y ¿qué mejor motivación que lograr nuestro bienestar emocional y el de nuestros pequeños?

Ocurre que no siempre somos capaces de mantener la calma. ¿Qué cosas podemos hacer en esos momentos en los que se nos “olvida” manejarnos con las emociones?

Siempre recomiendo detenernos un segundo, respirar profundamente y hacernos la siguiente pregunta: “Dentro de cinco años… ¿esto importará?” Hay veces que los adultos – como ocurre con los niños – nos ofuscamos en “salirnos con la nuestra” en situaciones que realmente no son relevantes y buscamos problemas donde no los hay.

Por supuesto, hay situaciones en las que no podemos ceder, pero en otras basta con hacerse esa pregunta para darnos cuenta de que esa situación no es tan importante como para hacernos perder los papeles, llevarnos un disgusto y pasar un mal rato.

Aparte de tu amplísima trayectoria como profesional de la docencia, te conocemos por un blog muy especial: Maestra de Corazón. ¿Cómo surgió la idea de embarcarte en este proyecto?

Siempre me ha gustado escribir. Es algo que llevo haciendo desde que tengo uso de razón y creé el blog como un pretexto para instaurar el hábito de seguir formándome, investigando y tener un rincón donde poder organizar mis reflexiones, mis experiencias y, además, compartir todo lo aprendido con el mundo. Jamás pensé que esa idea me llevaría a donde estoy hoy.

También ofreces un servicio de asesoramiento para padres y maestros. Pueden contactar contigo desde la comodidad del hogar. ¿En qué puedes ayudarles?

Muchos padres o docentes desean realizar consultas a especialistas, pero estas no son tan graves como para acudir a un psicólogo o un pediatra. Además, no disponen del tiempo necesario o no pueden adaptar sus horarios a los de una consulta tradicional. Es por eso que he creado este rincón en mi web: para poder resolver esas pequeñas necesidades “en un solo clic”, en cualquier momento y desde la tranquilidad de su hogar.

El mundo de la educación está revuelto: educación emocional, mindfullness, gamificación… Algo está cambiando desde hace tiempo. ¿Cómo lo ves tú?

maestra-de-corazon-somdocents

Considero que la innovación educativa ya no es algo del futuro, sino del presente. Hemos adaptado ya nuestros hogares al S.XXI, nuestros coches, nuestras fábricas, incluso nuestros modelos de familia y nuestra forma de pensar ya no es la que era hace 50 o 60 años. ¿Por qué entonces permitimos que el modelo educativo siga siendo el mismo que el de entonces?

Es evidente que la enseñanza tradicional ya no funciona y que necesitamos actualizarnos. Es por eso que he creado mi escuela online: escuelaconcorazon.com, donde me he rodeado de los mejores expertos en innovación educativa para formar a todos los padres y docentes que deseen adquirir nuevas competencias en estas áreas.

Nos gustaría que nos recomendaras tres libros que te parezcan interesantes para ayudar a los pequeños a gestionar sus emociones con nosotros, hacerlo desde casa y en el aula…

Un libro para padres: Inteligencia Natural, de José Carlos Aranda

9788496947986

Uno para padres y docentes: Educando niños felices

Maestra-de-corazón

Un libro para el aula: Educar las emociones en la primera infancia

maestra-de-corazon

¡Muchísimas gracias por la entrevista!

Gracias a ti Belén, ¡ha sido un verdadero placer!

Publicado en Entrevistes, Sin categoría | Etiquetado , , , , , | Deja un comentario

Ioga per a nens: un munt de beneficis

SomDocents-Ioga

Els beneficis de la pràctica del ioga per a adults són àmpliament reconeguts. Incorporar aquesta disciplina física i espiritual a la nostra vida ens aporta forma física, flexibilitat, salut i harmonia mental. Però, sabies que els infants també poden practicar-ne? Te’n donem algunes claus.

Per què pot ser bo?

En primer lloc, cal dir que es tracta d’una pràctica física i ja saps que qualsevol exercici suau que ens ajudi a moure’ns pot ser beneficiós per a totes les edats. En infants més inquiets o nerviosos, el ioga pot tenir molts més beneficis, atès que exerciten la respiració, aprenen a relaxar-se i a gestionar les situacions negatives. El ioga també incideix en la concentració, una habilitat que moltes vegades es veu afectada per un excés d’estímuls externs negatius (televisió, mòbils, tauletes, videoconsoles, etcètera).

Però nosaltres encara en destacaríem més, de beneficis:

 • Disminueix l’agressivitat, perquè els infants no competeixen
 • És una pràctica respectuosa, que fomenta la serenor
 • Representen figures d’animals i això és molt divertit
 • Afavoreix el pensament i la creativitat

Quan començar?

Si hem practicat ioga i en tenim nocions, a l’aula podem dur a terme algunes dinàmiques bàsiques que ajudin als nens a practicar la respiració conscient. No obstant això, a la xarxa trobareu vídeos interessants (i divertits!) per començar amb algunes rutines i postures.

La recompensa? És la mateixa activitat!

De ben petits, els infants estan acostumats a competir: han de ser els primers en tot, treure més bones notes que ningú, superar els seus companys… El ioga és una pràctica on no hi ha vencedors ni vençuts. La recompensa és l’activitat en si mateixa.

Cal tenir en compte que…

Algunes postures poden estar contraindicades si l’infant té algun problema de salut. Consulteu amb els seus pares i feu cas de les prescripcions mèdiques.

 

Publicado en Educació..., Escola, Família | Etiquetado , , , , | Deja un comentario

Superheroes Academy, una súper aventura educativa per a nens en format app

Superheroes Academy SomDocentsLa capa, l’antifaç, els súper poders… Ho tenim tot? Doncs, ja tens l’equipatge necessari per jugar a Superheroes Academy! La plataforma de formació SomDocents acaba de presentar una aplicació per a nens i nenes amb ganes de posar-se en la pell d’un superheroi.

Superheroes Academy és una app dirigida especialment a nens i nenes de 3  6 anys. L’objectiu? Que es diverteixin al mateix temps que aprenen. I que ho facin a través d’una aplicació bonica, ben desenvolupada i entretinguda. Amb uns objectius i continguts cuidats, ajustats a l’etapa educativa que correspon.

Superheroes Academy SomDocentsCrea el teu propi superheroi

Una de les parts més importants i divertides de Superheroes Academy és aquella en què els petits poden crear el seu propi superheroi. Pero l’aplicació no només compleix el promés amb els nens.

A través de Superheroes Academy, el currículum d’educació infantil es treballa de manera transversal. I és fa amb molta cura, a través del joc interactiu, atenent les intel·ligències i tenint en compte els diferents ritmes d’aprenentatge.

Superheroes Academy SomDocentsSi  ets docent i tens previst utilitzar aquesta app a l’aula, Superheroes Academy t’ho posa encara més fàcil. Podràs crear un grup, amb un avatar per a cada un dels teus alumnes. Des d’allà es poden personalitzar des del vestit, fins al color del cabell, passant pels diferents accessoris. I el més important és que cada vegada que l’alumne interactua amb algun dels jocs educatius es genera un informe personalitzat que permet fer un seguiment del progrés i detectar si existeix alguna dificultat per part del nen.

Objetiu a la vista: aconseguir més súper poders!

Pels petits, l’objectiu principal d’aquesta acadèmia és que els superherois aconsegueixin més súper poders. Podran passar per la zona del hall i l’ascensor, l’aula, l’hivernacle i exteriors de l’acadèmia o accedir a la sala de vestits i trastejar en el prestatge de les gemmes.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Les diferents aventures d’aprenentatge es composen de molts jocs educatius inspirats en el currículum d’educació infantil. Així, els petits podran desenvolupar les seves habilitats en diferents facetes, mentre avancen i amplien els seus súper poders. Aquestes són les seves recompenses.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

 Què aprenen amb Superheroes Academy?

Avaluar els resultats de l’aprenentatge no és una cosa que poden trobar a la majoria d’apps educatives. A Superheroes Academy hi pots comptar.

A mesura que els petits van jugant, l’aplicació treballa per crear diferents informes amb els quals et resultarà molt fàcil comprovar l’evolució del grup, obtenir el detall complet de cada alumne i de tots i cada un dels jocs educatius.

Si estàs desitjant provar-la, no has d’esperar més. Superheroes Academy es pot descarregar des d’ara a les tendes d’iOS i Android. Està disponible en tres idiomes: català, castellà i anglès.

Si el que vols és treballar amb Superheroes Academy a la PDI de l’escola, contacta amb nosaltres.

Superheroes Academy - correo

Superheroes-Academy-SomDocents

App Store ENG  google play ENG01  windows GRANDE

Superheroes Academy - web

instagramSuperheroes Academy - facebookSuperheroes Academy - twitterSuperheroes Academy - youtube

 

Publicado en Apps Educatives, Educació Infantil, Educació..., Escola, Noves tecnologíes, Sin categoría | Etiquetado , , , , | Deja un comentario

Detectar les altes capacitats a l’aula

SomDocents-Altes-Capacitats

Les aules no són espais homogenis. Les conformen alumnes amb diferents necessitats, procedències i capacitats. L’educació pública ha de garantir l’atenció de les diferents realitats existents i oferir el suport a l’aprenentatge de tots els alumnes. Això inclou l’acompanyament dels nens i nenes amb necessitats específiques i altes capacitats intel·lectuals.

Com es detecta que un alumne té altes capacitats?

El més freqüent és que tant pares com docents, que són els que estan més a prop del nen, siguin els que observin o intueixin que un infant té altes capacitats intel·lectuals. El més idoni, en aquest sentit, és deixar-se aconsellar pels docents i confiar en les eines que totes les famílies tenen al seu abast, perquè l’escola les posa a la seva disposició.

En alguns casos, els senyals d’alerta no sempre tenen a veure amb un rendiment excel·lent. De fet, moltes vegades és clar que l’alumne disposa d’un alt potencial, però presenta problemes de conducta, absència de motivació o mals resultats acadèmics, tot i que no és determinant.

La importància dels protocols

Davant la sospita d’un cas d’altes capacitats, cal oferir a les famílies tot el suport possible i deixar clar que l’escola i els docents seran capaços de donar resposta a les necessitats d’aquest alumne. La recerca de suport extern i privat a vegades pot convertir-se en un escull i entrar en contradiccions amb la dinàmica i el procés del centre. Per aquest motiu és important fer reunions periòdiques per tal que la familia, el centre escolar i el centre extern treballin en la mateixa línea.

En aquest punt han d’activar-se tota una sèrie de protocols que consistiran a observar el comportament de l’alumne. En aquesta interessant guia impulsada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu trobareu tot un seguit d’eines d’observació que han d’emplenar els pares, els docents i els mateixos alumnes, en el cas que siguin més grans i ja tinguin la capacitat d’autoavaluar-se.

Un cop detectats aquests trets característics, sempre amb l’ajuda de l’equip psicopedagògic del centre, caldrà posar-se en marxa per a la intervenció. Entre altres pràctiques, seria convenient completar o ampliar els continguts normals de les diferents àrees, treballar la socialització i col·laborar en la integració de l’alumne amb la resta de companys.

El que busquem, en resum, és acceptar les diferències individuals, facilitar l’autonomia i potenciar-la i el sentit crític de l’alumne. Tot això, acompanyat d’un esforç important per reforçar i afavorir la seva autoestima.

 

És fàcil detectar que un alumne té altes capacitats? T’has trobat algun cas? Com has actuat?

Publicado en Atenció a la diversitat, Educació Especial, Educació..., Escola, Sin categoría | Etiquetado , , , , , , | Deja un comentario